วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

การผสมหญ้าเนเปียร์ปากช่องในอาหารไก่ชน

ตัดหญ้าเนเปียร์ปากช่องที่ปลูกไว้มาหั่นให้ได้ขนาดเล็กประมาณ ๑ ซม.
 นายชัยเพชร ภูชัยเจริญ เกษตกรที่เลี้ยงไก่ชน บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่องไว้หัวไร่ปลายนาจำนวนหนึ่ง จากนั้นตัดมาสับตำร่วมกับหยวกกล้วย ผสมอาหารสำเร็จ ปลายข้าว รำ ให้ไก่ชนที่เลี้ยงไว้กิน ลดต้นทุนค่าอาหาร
เมื่อสับแล้วนำมาตำให้นิ่มกับหยวกกล้วยจากเต็มถังยุบเหลือครึ่งถัง

ใช้เวลาตำไม่นานก็ได้หยวกกล้วยและหญ้าเนเปียรปากช่องนิ่มอย่างนี้

ใส่อาหารสำเร็จหนึ่งถ้วยประมาณ ครึ่งกิโลกรัม

เติมปลายข้าวอีกสองถ้วย ประมาณ๑กิโลกรัม

เติมรำละเอียดจากโรงสีกลางอีก ๖ ถ้วย หนักประมาณ ๓ กิโลกรัม

เติมน้ำพอให้คนได้ง่ายๆ

คลุกเคล้าให้เข้ากัน

หน้าตาอาหารที่ผสมพร้อมให้ไก่กิน

เรียบร้อยพร้อมให้ไก่จิกกิน

พอให้ไก่กินจะชอบมาก

ไก่ชนกินดี


พ่อแม่พันธุไก่ประดู่หางดำก็ชอบ


ไม่มีความคิดเห็น: