วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เคาะประตูบ้านเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก

วันที่ 19 ต.ค. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้  นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
 โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านร่องหวาย หมู่ที่2 ต.ดงมหาวัน  อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย เกษตรกร รวม 8 ราย จำนวนไก่ 307 ตัว จำนวนเป็ด 150 ตัว ห่าน2 ตัว

ไม่มีความคิดเห็น: