วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมร้านขายอาหารสัตว์

 ในห้วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งออกดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ประจำปี๒๕๕๘ รอบที่๒ ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๑๐ ร้านได้แก่ร้านคลินิคการเกษตร,ร้านสมใจการเกษตร,ร้านทานตะวัน,ร้านแสงจันทร์,ร้านสิกขนันท์การเกษตร,ร้านประนอมการเกษตร,ร้านมิตรชาย,ร้านไดมอนด์,ร้านนายอรุณ ฟองเทพ และร้านชัยวัฒน์การเกษตร  ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพรบ.ควบคมอาหารสัตว์ อย่างเคร่งครัดต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: