วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

ออกบริการทำหมันสุนัข แมว บ้านดอยศิริ ตำบลดงมหาวัน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งออกบริการทำหมันสุนัขแมว บ้านดอยศิริ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางบ้าน ตามคำเรียกร้องจากอาสาปศุสัตว์ที่แจ้งว่ามีเกษตรกรอยากรับบริการดังกล่าวและตั้งใจจะทำหมันสุนัขแมวของวัดด้วยแต่ปรากฏว่าของวัดจับไม่ได้เลย  โดยการนี้บริการฟรี ได้ผลงานทำหมันและตอน ๙ ตัว รักษาพยาธิจำนวน ๕ ราย พร้อมกันนั้นได้ตั้งโต๊ะรับบริจาคเงินสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือเพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี ได้รับเงินบริจาค ๔๔๐ บาทด้วย


ไม่มีความคิดเห็น: