วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ไปร่วมมหกรรมไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย ไปร่วมงานเปิดมหกรรมไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่  มีท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเป็นประธานเปิด มีรองอธิบดีกล่าวรายงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในงานมีบู้ทแสดงมากมายเกี่ยวกับโคนมและไก่ประดู่หางดำ และนอกงานกลางแจ้งมีควายน้ำว้าจากจังหวัดน่านมาเปิดตัวสร้้างชื่อให้ทุกคนได้รูจัก และนิทรรศการจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพานจังหวัดเชียงราย ในฐานะสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่ชนะเลิศระดับประเทศการบริหารจัดการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ขนาดเล็ก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ
คุณอำนวน ลิ้มธารากุล นักวิจัยจาก กรมปศุสัตว์ที่เป็นผู้สร้างสายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ จนได้รับรางวัลนวตกรรมยอดเยี่ยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวรายงาน
อธิบดีกรมปศุสัตว์รับคำกล่าวรายงานและเปิดงาน
แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธีเปิด
กดปุมเปิดอย่างเป็นทางการ
 และกิจกรรมต่างๆในงานมากมายครับ
ไม่มีความคิดเห็น: