วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทำบุญวันพระที่วัดห้วยหมากเอียก

ท่านอาจารย์อุมศักดิ์ คันธาเศรษฐ์ ประธานวัฒนธรรมอำเภอจุดธูปเทียน
 เมื่อเช้าวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมทำบุญวันธรรมสวนะ ที่วัดหมากเอียก พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ พี่น้องประชาชนพุทธสานิกชนบ้านหมากเอียก
บรรยากาศในวิหารก่อนพิธีทำบุญ


ผู้ใหญ่บ้านห้วยหมากเอียกทั้งสองหมู๋ หมูที่ ๘และหมู่ที่ ๑๔

ประธานสภาวัฒนธรรมกล่าวพบปะกับผู้มาร่วมทำบุญ

นายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารตำบลป่าซาง ชี้แจงกิจกรรมการช่วยเหลือป้องกันน้ำท่วม

 นายประเวช ราชะ กำนันตำบลป่าซางตัวแทนนายอำเภอที่ติดราชการด่วน

เปลวเทียนละลายแท่งส่องแสงแห่งธรรม

ดอกไม้ใบหญ้าประดับประดาบูชาพระรัตนตรัยไม่มีความคิดเห็น: