วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมต้อนรับพันโทอาคม มาต๊ะ ผู้บังคับการหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร มนฑลทหารบกที่ ๓๗เมื่อ ๐๖๐๙๓๐ มิ.ย.๖๐ พ.ท.อาคม มาต๊ะ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๗/ผู้รับผิดชอบอำเภอ กกล.รส.จว.ช.ร.พร้อมคณะ ได้เดินทางโดยรถยนต์มาตรวจเยี่ยมโครงการที่ทำการกำนันฯ พอเพียง ณ ที่ทำการกำนัน ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร.บ.ดงชัย ม.๒ ต.ทุ่งก่อฯ โดยมี พ.ต.ณรงค์ ราชตา หน.หมู่ รส.อ.เวียงเชียงรุ้งฯ,หน.ส่วนราชการ(ป.ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ,สัสดีอำเภอ,ปศุสัตว์อำเภอ),นายเชิดชัย แสงสุข กำนัน ต.ทุ่งก่อฯ,ผช.ผญบ.และคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้การต้อนรับคณะดังกล่าว จากนั้น หน.หมู่ รส.อ.เวียงเชียงรุ้งฯ กล่าววัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่ครอบครัวและชุมชนต่ไป และกำนัน ต.ทุ่งก่อฯ บรรยายโครงการที่ทำการกำนันฯ พอเพียง ตามแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ บ้านดงชัย ม.๒ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร.และผลการปฎิบัติงานในพื้นที่ที่ผ่านมา คณะฯ เดินชมศูนย์เรียนรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,ศูนย์พัฒนาการเกษตร,ธนาคารปลา,เลี้ยงกบ,เลี้ยงไก่,เลี้ยงห่าน,ปลูกผักสวนครัว,จุดคัดแยกขยะ,เสวียน ฯลฯ ทาง ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๗ ได้ให้คำแนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จนถึงเวลา ๑๑๐๐ น.คณะดังกล่าวเดินทางกลับ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อเช้าวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  พร้อมกับพันตรีณรงค์ ราชตา หัวหน้าชุดรักษาความสงบอำเภอเวียงเชียงรุ้ง สัสดีอำเภอ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนันตำบลทุ่งก่อ และกรรมการหมู่บ้านบ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมต้อนรับ พันโทอาคม มาต๊ะ ผู้บังคับการหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร มนฑลทหารบกที่ ๓๗ ผู้รับผิดชอบกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ณ บ้านนายเชิดชัย แสงสุข กำนันตำบบลทุ่งก่อ ท่านได้มาเยี่ยมชมหมู่บ้านเพื่อแนะนำการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านแนะนำหลายๆอย่าง ที่น่าสนใจที่สุด เป็นเรื่องการจัดการประกวดแข่งขันแบบต่างๆที่จะทำให้การส่งเสริมพัฒนาไปได้เร็วกว่าวิธีอื่นๆ 

ไม่มีความคิดเห็น: