วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้ทีมงาน ออกพื้นที่ดำเนินการติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งก่อ และโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน หมู่ที่ 12 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมให้คำแนะนำในด้านการเก็บรักษานมโรงเรียนให้ถูกต้อง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดี จากการติดตามยังไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น: