วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ให้กำลังใจผู้มาบริจาคเลือดให้สภากาชาด

 วันนี้ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ หลังจากเสร็จจากการประชุมกลุ่มเกษตรกรที่จะรับควายวันศุกร์ที่จะถึง ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาบริจาคเลือด ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
มีผู้มาบริจาค123คน ได้เลือด 40450ซีซี และบริจาคอวัยวะร่างกายดวงตาอีก23คน ขออนุโมทนาให้อยู่ดีมีสุขมีโชคดี สมหวังทุกประการเทอญ
ไม่มีความคิดเห็น: