วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ตำบลดงมหาวัน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้รับเชิญจากกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวันให้เข้าร่วมประชุมประจำปีของกลุ่มในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่สวนของนายทองแดง นนทภา บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้นตามลำดับอย่างช้าๆ มีอาจารย์ไมตรี สอนขยัน ข้าราชการบำนาญที่มีจิตสาธารณะมาเป็นประธาน นำพากลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินกลุ่ม วันนี้ได้นำข่าวสารปศุสัตว์เข้าวาระแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบสามเรื่องได้แก่ การรับสมัคร ปศุสัตว์ตำบล การเตือนภัยโรคสัตว์หน้าหนาวการจัดการการเลี้ยงการทำวัคซีนป้องกันโรค และเรื่องการสนับสนุนกลุ่มให้เป็นกลุ่มเข้มแข็งที่กรมมีนโยบายให้คัดเหลือแค่กลุ่มเดียวเพื่อเร่งการพัฒนาให้ได้เป็นกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่องต่อไป ประชุมเสร็จรับประทานอาหารที่ต่างเตรียมมาเองร่วมกันไม่มีความคิดเห็น: