วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ร่วมงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ 3 ที่บ้านทุ่งก่อ

 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าวันที่ ๓ ที่ศาลาเอนกประสงค์ของวัดทุ่งก่อ บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีประชาชนนำสุนัข และ แมว มารับวัคซีน จำนวน ๑๘๘ ตัว มากกว่าเมื่อวาน และมีทำหมัน ๓ ตัว มีภาพสีสันบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมมาฝากครับไม่มีความคิดเห็น: