วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อยปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญชวน มะลัยโย บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมการพัฒนาศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนไกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ สร้างเครือข่ายตัวแทนที่จะนำความรู้ไปขยายผลเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร  วิธีการอบรมจะเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีชั้นเรียน เรียนจากของจริงในฟาร์มตามฐานต่างๆมีฟาร์มเตรียมความพร้อมไว้ ๙ ฐาน


 เดินชมสวนไปตอบคำถามกันไป
 นาข้าวที่มีแหนแดงขึ้นเต็มเป็นปุ๋ยในนาข้าว
 เป็นอาหารปลาบ้าง เป็ดบ้าง
 ต้นไผ่หวาน เด็ดกินยอดอ่อนได้เลย
 โรงเรือนหลังคาไปร่งใสสำหรับตามูลควาย สร้ายได้ 2000 บาทต่อเดือน จากควาย 12 ตัว
 กองฟางข้าวที่กักเก็บไว้ยามขาดหญ้าอาหารสัตว์
 แม่ไก่ที่ลุงชวนเล่าว่าฟักไข่ให้สามรุ่นโดยไม่หยุด เอาไข่จากแม่อื่นมาให้ฟักต่อเนื่องกันตลอด มีอาหารให้เต็มที่
 ไก่พ่อแม่พันธุ์หากินตามในสวนอิสระ
 เรียกไก่แบบธรรมชาติก็น่าจะได้
 บริเวณเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อผลิตพ่อแม่ และขุนขาย
 มีตาข่ายล้อมเพื่อให้พ่อแม่พันธุ์แท้ผสมกัน
 ช่วยกันให้หญ้าควาย ที่ลุงชวนไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยตลอดวัน ขังไว้ในโรงเพื่อให้ได้เก็บมูล จนบ่ายๆจึงปล่อยออกไปเล็มกินหญ้า
 สนุกกับการให้หญ้าควาย
 เครื่องตะบันน้ำที่ลุงชวนบอกว่าน้ำไม่ต้องตกสูงถึงสองเมตรก็ปั้นน้ำขึ้นได้ เพราะที่ลุงลองทำแค่เมตรเดียว ก็ดันน้ำขึ้นไปให้ควายกินได้แล้ว
 กกลูกไก่ในกล่องกระดาษ
 อาหารกลางวันไข่พะโล้ กับแจ่วบอง
 บ่ายทำน้ำชีวภาพ สาธิตการทำสะกัดน้ำชีวภาพจากกล้ายสุก
 มีกล้วยสองกิโลกรัม น้ำตาลทรายแดง หนึ่งกิโลกรัม คลุกกันในขวดไหล ๗ วันกรองเอาน้ำที่ได้มาใช้ดื่ม หรือผสมน้ำให้สัตว์กินบำรุงก็ได้
 มีลูกมือที่ร่วมแสดงการสาธิตสนุกสนาน

 ทำอาหารเลี้ยงสัตว์สูตรร้อยสี่หนึ่ง
 กล้วยสับร้อยส่วนน้ำตาลสี่ส่วนเกลือหนึ่งส่วน คลุกให้เข้ากันหมักกัน ๕-๗ วันเอาออกมาเลี้ยงสัตว์ได้
 ส่งผลการประเมินหลังการอบรม


ไม่มีความคิดเห็น: