วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ที่ตำบลป่าซาง

 เช้าวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าสัตวบาลและนายหิรัญพันธ์ มณีจันทร์สุข ปศุสัตว์ตำบล ออกบริการด้านปศุสัตว์ ที่บ้านนางทองใบ สิงห์มณี บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ได้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือแม่สุกรคลอดลูกยากมีมดลูกทะลักออกมาด้วย สาเหตุน่าจะมาจากแม่สุกรมีอายุมากและมีลูกมาหลายครอกแล้วไม่มีความคิดเห็น: