วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งคนใหม่นายบุญส่ง ตินารี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2561 หน.ส่วนข้าราชการ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอคนใหม่นายบุญส่ง ตินารี และคณะที่มาส่ง ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: