วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ

 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: