วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

“ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อขอใบรับรอง GFM ”


 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตว์แพทย์ ลงพื้นที่ติดตามการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อจะขอการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GFM ชนิดสุกร เพื่อจะได้ประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ และแก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามกฏเกณฑ์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องโรคระบาดในสุกร แนะนำการทำวัคซีนอหิวาต์ในสุกร เฝ้าระวังโรค พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสุกรอย่างสม่ำเสมอ การจัดการเรื่องอาหาร ไม่แนะนำให้ใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากพบสุกรป่วยตามนิยาม ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันทีไม่มีความคิดเห็น: