วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ร่วมการประชุมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

เมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ และนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจป้องกันโรคสัตว์ฯ เข้าร่วมการประชุมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ท่านนายกก๋องคำ นัยติ๊บ เป็นประธานเปิด มีเรื่องพิจารณาได้แก่การสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรสุนัข แมว เตรียมการฉีดวัคซีน มีแผนการว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม2562 มีผู้นำหมู่บ้านและอาสาปศุสัตวเข้าร่วมประชุมแลละแสดงความคิดเห็น อย่างพร้อมเพียง

ไม่มีความคิดเห็น: