วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บริการรักษาสัตว์ปีก

 เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ ออกพื้นที่เยี่ยมฟาร์มศูนย์ผลิตลูกไก่ประดู่หางดำของนายประสงค์ อุ่นติ๊บ เพื่อให้บริการรักษาไก่ป่วยเนื่องจากอากาศเย็นจัดในช่วงนี้ทำให้ไก่ไม่สะบายเป็นหวัด  ได้ยินเเสียงไอมาจากในเล้าบ่อยๆ จับมาฉีดาทุกตัวและให้ยาปปฏิชีวนะผสมวิตามินละลายน้ำให้กินต่ออีกสามวันไม่มีความคิดเห็น: