วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

"ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มทฤษฏีใหม่ไก่ไข่ ร่วมกับหัวหน้าประมง เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเลี้ยง พร้อมจัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน"


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เข้าร่วมจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ไก่ไข่ ร่วมกับหัวหน้าประมง และนายทหารหัวหน้าชุดรักษาความสงบเวียงเชียงรุ้ง เพื่อนำข้อมูลมาบันทึกลงทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน ประจำปี 2562  และแนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม พร้อมจัดเก็บรูปภาพเกษตรกรของแต่ละคน ณ.ทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย   มีเกษตรกร 35 ราย ร่วมให้ข้อมูล


ไม่มีความคิดเห็น: