วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดำเนินการตรวจผลิตภัณฑ์นม ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ภายใต้โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ”

 เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่ดำเนินการตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิความเย็น และรถขนส่งนมโรงเรียน  ณ.โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนนักเรียน 315 คน

ไม่มีความคิดเห็น: