วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์เยี่ยมติดตามงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย..

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16. นายนพพร กันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมการติดตามงานเรื่อง นมโรงเรียน และโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น: