วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

“ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ทำวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อย และประชาสัมพันธ์โรคลัมปีสกิน ในพื้นที่ ดงมหาวัน ”

วันที่ 10 พฤศจิกายน   2564  นายสุพล  ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ทำการลงพื้นที่ทำวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อยใน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องโรคลัมปีสกิน ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนโค 13 ตัว เกษตรกรจำนวน 2 ราย   การจัดการโรงเรือน แนะนำให้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และเฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน โรคปากและเท้าเปื่อย หากพบสัตว์ป่วยผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันทีหลังจากได้ทำวัคซีน ได้สังเกตอาการของโค ไม่พบอาการแพ้วัคซีนแต่อย่างใด

ไม่มีความคิดเห็น: