วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

“ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนมโรงเรียน ตำบลป่าซาง ”

วันที่ 5 พศจิกายน   2564   นายสุพล  ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ และนางยุพา คำสมุด จ้างเหมาด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคระบาดสัตว์  ตรวจเยี่ยมนมโรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน บ้านห้วยห้าง หมู่7  ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายจำนวน นักเรียนที่ได้รับนมโรงเรียน จำนวน 66 คน และโรงเรียน บ้านหมากเอียก หมู่ 14  ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนนักเรียนที่ได้รับนมโรงเรียน จำนวน 101 คน นมที่ได้รับเป็นนมกล่อง UHT จึงไม่มีปัญหาด้านการจัดเก็บเรื่องความเย็น จากการตรวจเยี่ยมได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของนมเบื้องต้น เช่น สี กลิ่น  ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างไร ได้รับการต้อนรับและประสานงานจากเจ้าหน้าที่โรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นอย่างดี 
                                                

ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: