วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

“ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ลงพื้นที่ทำวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อย ในแพะ ”

วันที่ 9 พฤศจิกายน   2564   นายสุพล  ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนางสาวสุภิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ทำการลงพื้นที่ทำวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อยใน แพะ ของมาลาฟาร์ม  หมู่ 3 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมชนิดแพะ (GFM) จำนวนแพะทั้งหมด 36 ตัว  ได้ทำการตรวจสุขภาพแพะก่อนทำวัคซีน แนะนำการทำวัคซีนตามตาราง การถ่ายพยาธิ การบันทึกข้อมุล การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การจัดการสุขาภิบาลโรงเรือน ตลอดถึงแปลงหญ้าที่เป็นแหล่งอาหารของแพะ หลักจากการทำวัคซีน ได้สังเกตอาการของแพะไม่พบอาการแพ้วัคซีนแต่อย่างใด                                                

ข่าวประชาสัมพันธ์​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: