วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ตรวจประเมินฟาร์มสุกรเพื่อนำเข้าเลี้ยงใหม่ เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน 2564 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำโดยนายสัตวแพทย์ภานุวัฒน์ ราชคม กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทชีพี ปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มสุกรเพื่อนำเข้าเลี้ยงใหม่จำนวน 2 ฟาร์ม ที่บ้านเด่นสันทราย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงงเชียงรุ้งร่วมด้วย


ไม่มีความคิดเห็น: