วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน"โครงการระบบสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน"

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปสุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน"โครงการระบบสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุม คณะเศรษฐสาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางพรพิมล ใจไหว ได้ได้นำเสนอส่วนที่ได้ดำเนินการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำพื้นที่จังหวัดเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น: