วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เตือนภัยเกษตรที่เลี้ยงสัตว์อาจจะป่วยช่วงหน้าฝน .....รักษาวัวป่วยและเยี่ยมควาย ธกค.บ้านประชาร่วมใจ

หน้าฝนนี้กรมปศุสัตว์ขอเตือนเกษตรกรให้ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษเนื่องจากช่วงนี้จะมีฝนกระหน่ำลงมาในแต่ละวัน อากาศเปลี่ยนแปลงจากร้อนเป็นร้อนชื้น ทำให้สัตว์ต่างๆ อาจเกิดความเครียดได้
          การดูแลสัตว์เลี้ยงเราจะต้องคอยเอาใจใส่เขาตลอดเวลาทุกฤดูกาล  ทว่าหน้าฝนนี้กรมปศุสัตว์ขอเตือนเกษตรกรให้ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษเนื่องจากช่วงนี้จะมีฝนกระหน่ำลงมาในแต่ละวัน  อากาศเปลี่ยนแปลงจากร้อนเป็นร้อนชื้น ทำให้สัตว์ต่างๆ อาจเกิดความเครียดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ของเกษตรกรที่เลี้ยงแบบปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติที่ไม่มีโรงเรือนหรือที่กันแดดกันฝน   ส่งผลให้สุขภาพสัตว์อ่อนแอ และเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคหวัดหรือโรคปอดบวม  นอกจากนี้หากฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังจะทำให้พืชอาหารสัตว์ตาย ส่งผลให้สัตว์ขาดแคลนอาหาร ผอม อ่อนแอยิ่งขึ้น ดังนั้นหากพบเห็นสัตว์ป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
          สิ่งที่เกษตรกรควรเอาใจใส่สำหรับการเลี้ยงสัตว์ในในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ คือ การจัดการพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ ให้โรงเรือน มีที่กำบังลมและฝน รวมทั้งมีวัสดุปูรอง  จัดหาอาหารสัตว์ตามฤดูกาลให้เพียงพอ ควบคุมการเข้าออกของคน สิ่งของ ไม่ให้มีการนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงได้ มีการพ่นทำลายเชื้ออย่างถูกวิธี  และหมั่นสังเกตดูอาการของสัตว์ว่ามีอาการป่วยหรือไม่  กรณีพบสัตว์ป่วยให้แยกสัตว์ออกจากฝูง และรีบแจ้งปศุสัตว์ตำบล หรือปศุสัตว์อำเภอเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ลดความเสียหาย โดยท่านสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และ call center กรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5660-9906   นอกจากนี้ ช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลง ควรระงับการนำสัตว์เข้าใหม่ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรเลือกพันธุ์สัตว์ จากแหล่งที่มีความปลอดภัย  สัตว์มีที่มาถูกต้อง มีประวัติสัตว์ชัดเจน  โดยเฉพาะ ในโค กระบือ แพะ แกะ กรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการจัดทำทะเบียนสัตว์แห่งชาติ ซึ่งมีฐานข้อมูล การทดสอบโรค  การทำวัคซีน  ดังนั้นการคัดเลือกสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ ควรเลือกสัตว์ที่เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และบัตรประจำตัวสัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงในการรับสัตว์ป่วยเข้าในฟาร์ม  และแยกสัตว์เข้าใหม่ออกจากฝูงเดิม
  
             โดยทั่วไปอาการโค กระบือ แพะ แกะ และสุกรป่วยจะแสดงอาการที่เกษตรกรสามารถสังเกตเห็นได้คือ ซึม เบื่ออาหาร หากเป็นโค-กระบือ มีขี้ตา     หายใจลำบาก มีขี้มูก ไอหรือจาม หรือท้องเสีย นอกจากนี้อาจมีการแท้งลูกได้ ในเบื้อต้นสัตว์เคี้ยวเอื้องมักจะไม่มีการเคี้ยวเอื้อง จมูกเปียกแฉะหรือแห้งผิดปกติ  ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม หนังไม่สั่นไล่แมลง  หากเป็นสัตว์ปีก อาการที่พบได้คือ  คอตก หายใจเสียงดัง  
                ในช่วงฝนตก อากาศร้อนชื้น สัตว์ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคหวัด  โรคปอดบวม  และโรคท้องเสีย หรือพบท้องอืดในโค กระบือ  แพะ แกะ ได้  เนื่องจากความเครียดจากอากาศที่แปรปรวน สัตว์จะอ่อนแอและหากสัตว์ไม่มีการทำวัคซีนจะไวต่อการติดเชื้อโรคระบาด ได้ง่าย ดังนั้นโค-กระบือ ต้องระวังคือโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคคอบวม ส่วนสุกรต้องระวังโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคพีอาร์อาร์เอส และสำหรับสัตว์ปีก โรคที่ต้องระวังนอกจากโรคไข้หวัดนกซึ่งไม่มีการทำวัคซีนแล้ว ก็คือ  โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ  โรคนิวคลาสเซิล  โรคฝีดาษ ฯลฯ นอกจากนี้ภายหลังจากฝนตกติดต่อกันหลายๆ วัน ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังก็ให้ระวังโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซีส ซึ่งโรคนี้เป็นโรคสัตว์ติดคน ดังนั้น เกษตรกรต้องสวมรองเท้าบู้ททุกครั้งที่ต้องสัมผัสกับแหล่งน้ำ   และต้องหมั่นสังเกตอาการของสัตว์ที่เลี้ยงถ้าพบมีอาการ มีไข้ ซึม ปัสสาวะสีแดงให้รีบแจ้งปศุสัตว์จังหวัดหรือ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์ตำบล หรืออาสาปศุสัตว์ในพื้นที่โดยด่วน เพื่อเข้าตรวจสอบ ป้องกัน และควบคุมโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด.
เมื่อวันที่ ๑๙กรกฎาคม ๒๕๕๖  นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเดินทางไปเยี่ยมดูวัวป่วย ที่บ้านประชาร่วมใจ ตามที่อาสาปศุสัตว์ได้โทรศัพท์แจ้ง เมื่อไปถึงคอกวัวพบว่าเป็นแม่วัวลูกผสมมีอาการซึมหน้าบวม คอบวมมานานกว่าหนึ่งอาทิตย์เจ้าของเพิ่งแจ้ง ดูจากภายนอกจะมีลักษณะผอมมาก ได้ฉีดยาบำรุงและยาถ่ายพยาธิ แต่อาการไม่ดีขึ้น และรับทราบอีกวันต่อมาอาสาปศุสัตว์ทรแจ้งว่าม่วัวตายโดยไม่มีอาการอะไร หมดแรงไปเรื่อยๆจนตาย น่าสงสารเจ้าของมากเพราะวัวกำลังจะมีลูก ชื้อมาก็เกือบสองหมื่นบาท ถ้าไม่ป่วยตายคงขายได้กว่าสามหมื่นบาท
เสร็จจากการรักษาแม่วัวได้ไปเยี่ยมควายของธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรของกลุ่มบ้านประชาร่วมใจ ๒ ราย ควายก็กำลังอ้วนสบายดี


ไม่มีความคิดเห็น: