วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ชี้แจงเรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ ๒/๒๕๕๖ และแจ้งเตือนการควบคุมป้องกันการลักลอบนำเป็ดไล่ทุ่งและการนำลูกไก่ไข่เพศผู้มาหลอกขายพ่วงกับอาหารและยา เข้ามาเลี้ยงและขายในพื้นที่ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก

ไม่มีความคิดเห็น: