วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมงานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเดินขบวนถวายพานพุ่ม ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง บ้านป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น: