วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายสุพล ปานพาน นายจันทร์ รักลีน ร่วมออกบริการสุขภาพสัตว์ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  พร้อมกับหลายๆหน่วยงานที่ต่างก็ออกมาบริการในส่วนของแต่ละหน่วยงาน  เมื่อเช้าวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีประชาชนจาก ๔ หมู่บ้านไกล้เคียงมารับบริการ มีการแจกผ้าห่ม และออกเยี่ยมแจกถุงยังชีพของกิ่งกาชาดให้กับผู้พิการด้อยโอกาส ทั้ง ๔ หมู่บ้าน ๒๐ ราย
 ลงบัญชีผู้มารับบริการ
 บริการฉีดยาถ่ายยาบำรุง
 ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
 ประชาสัมพันธ์งานที่มาบริการ
 ผู้มารับบริการส่วนมากมีอายุ คนหนุ่มน่าจะไปทำงาน ทำนาตามปกติ

 ฉีดยาถ่ายพยาธฺิ
 มีบริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริน
 มีการประชาสัมพันธุ์ไก่พันธุ์ดี ประดู่หางดำที่กรมปศุสัตว์สร้างพันธุ์และส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพ
 พ่อพาลูกมาดู่ไก่ประดู่หางดำ
 ปศุสัตว์อำเภอร่วมแจกผ้าห่ม 
(..หน้าฝนแจกผ้าห่มน่าจะเรียกผ้าห่มกันฝนนะครับ..)
 และถุงเครื่องบริโภคของกิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้งที่เตรียมนำมอบเยี่ยมผู้พิการด้อยโอกาสในพื้นที่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: