วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การไถนาคราดนาโดยเจ้าควายแสนรู้ ของนายดวงติ๊บ วันดีและโรงงานผลิตปุ๋ยมูลควาย ของนายสมัย สาวงษา

วันนี้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับการประสานจากเจ้าของควายไปถ่ายรูปการไถนาคราดนาโดยเจ้าควายแสนรู้ ของนายดวงติ๊บ วันดี แห่งบ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  ไม่ผิดหวังเจ้าแสนรู้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่น่าดูมากครับ หลังจากนั้นไปดูการเลี้ยงควายเพื่อเก็บมูลตากแห้งขายของนายสมัย สาวงษา ที่โรงเรือนทำหลังคาพลาสติกเพื่อให้แสงแดดผ่านยังบริเวณที่ตากมูลควายทำให้แห้งเร็วสร้างรายได้ทุกวันๆ ละประมาณ ๒๐๐ บาท  ทั้ง ๒ รายเป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ต่างคนต่างเดินหน้ากิจกรรมจากควาย ต้องช่วยกันอนุรักษ์และให้กำลังใจครับ

โรงงานมีชีวิต ผลิตปุ๋ยมูลควาย ของนายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

หลังคาโปร่งใสกันฝนแต่ไม่ได้กันแสงแดดที่จะมาส่องทำให้มูลแห้งเร็ว
มาหันหน้าเข้ากล้องกันเถอะ

ไม่มีความคิดเห็น: