วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ดำเนินการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็กที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแจ้งข่าวดีที่รัฐบาลกำลังจะมีมติพิจารณาอนุมัติให้ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ในการปฏิบัติงาน จึงให้มากรอกรายละเอียดใบสมัครให้เป็นปัจจุบัน หลายหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงอาสาฯ คนใหม่ นอกจากนั้นก็จัดสรรเวชภัณฑ์และ วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โค กระบือ เสร็จแล้วนำอาสาฯไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของคนที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดีต้องขอขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลทุกท่านมากครับ

 มีอาสาปศุสัตว์มาไม่ครบ หนังสือเชิญประชุมน่าจะไปค้างอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ลืมแจ้งอาสาปศุสัตว์
 ไม่เป็นไรค่อยโทรติดตามทีหลังได้ สมัยนี้ทุกคนมีโทรศัพท์หมดแล้ว
 บรรยากาศการประชุมบางตาอาสามาไม่ครบทุกหมู่บ้าน
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุม ตามวาระที่แจกให้ทุกคนแล้ว นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ดำเนินการมอบวัคซีนและเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อไปดำเนินการพ่นทำลายเชื้อโรครอบ ๓/๒๕๕๖

 มีทั้งวัคซีนไก่และอุปกรณืทำวัคซีน คำแนะนำการใช้ทบทวนอีกด้วยสำหรับอาสาปศุสัตว์คนใหม่

 เสร็จประชุมพาอาสาฯไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับเจ้าหน้า อาสาฯที่เสี่ยงถูกสุนัข แมว กัด ขีดข่วน 
 สู้ตายครับ

ไม่มีความคิดเห็น: