วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ ๑

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ให้แก่เกษตรกรเครือข่ายเลี้ยงไก่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยเน้นไก่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ ๑ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ดีของประเทศไทยที่ กรมปศุสัตว์ร่วมกับ สกว.ทำการวิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลากว่า ๑๐ ปี ที่ได้รับรางวัลว่าเป็นนวัตกรรมยอดเยี่ยม  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเลี้ยง ด้วยคุณสมบัติไข่ดก อกใหญ่โตเร็ว ทนทานโรค รสชาติอร่อย
 นายบุญหลวย สุขเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เป็นประธานการอบรม
 เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมและมอบไก่มาจากทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ที่มีฐานะยากจนแต่สนใจการเลี้ยงไก่ เพี่อสร้างรายได้เสริม
ไก่ประดู่หางดำอายุ ๓ เดือนที่มีนำหนัก ๑.๑-๑.๔ กิโลกรัม แล้วแต่การจัดการอาหารที่ใช้เลี้ยง

น้องหนูสนใจไก่ประดู่หางดำมารอรับไก่พร้อมคุณตา
สำหรับเกษตรกรที่สนใจอยากจะชื้อไก่ประดู่หางดำไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ ติดต่อกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้าง 
ป้าอัมพร โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๗๘๓๕๐๓ 
หรือป้าสุธรรม ๐๘๙-๘๓๕๖๒๖๒ 

ไม่มีความคิดเห็น: