วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ไปร่วมปฎิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่โรงเรียนนครวิทยาคม ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมกับเจ้าหน้าปศุสัตว์จังหวัดทุกอำเภอระดมมา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรมากมายครบวงจร มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก ทั้งวันถึงแม้ว่าบรรยากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ตาม

 ในส่วนมุมผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ทั้งเพศผู้ เพศเมีย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอพานนัดหมายเกษตรกรให้เตรียมตัวสุนัขมาอย่างดี มีบริการหลังการผ่าตัดด้วย  มุมจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ การแนะนำให้ความรู้การดูแลเลี้ยงสัตว์ ให้ปลอดจากโรค
 มุมส่วนการแจกเวชภัณฑ์ ต่างๆสำหรับสัตว์ 
ในภาพหมอนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน หมอพงศภัค ช่วยรอด จากอำเภอแม่สรวย หมอสุระ สุขใส จากอำเภอเวียงชัย หมอไชยนิรันดร์ สุนันต๊ะ จากอำเภอดอยหลวง กำลังให้บริการ

 ภาพการบริการของหมอสันทัด ปิ่นคำ จากอำเภอแม่จัน หมอสุคนธ์ หงษ์ร่อน จากจังหวัด หมอพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ จากอำเภอขุนตาล และอีกหลายอำเภออยู่ด้านหลังให้กำลังใจ

 ภาพวิถ๊ชีวิตชาวนา การต้มเหล้า การหมักส่าเหล้าจากข้าวเหนีนวนึ่ง
  
บางส่วนของการบริการของหน่วยงานอื่น

ไม่มีความคิดเห็น: