วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ร่วมด้วยช่วยกันที่ดอยลานอำเภอเมือง

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ประจำสำนักงานปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางร่วมออกบริการทำหมัน สุนัข แมว ที่บ้านดอยสมบูรณ์ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย เป็นกิจกรรมลดประชากรสุนัขในโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร่วมกับเทศบาลดอยลานร่วมกันจัดขึ้น มีประชาชนนำสุนัข แมวมารับบริการจำนวนมาก
ไม่มีความคิดเห็น: